Llars-residència

Participació en el funcionament de la llar.

A la llar residència hi viuen 36 homes i dones en un entorn familiar, organitzat de manera que puguin desenvolupar al màxim la seva  autonomia  potenciant  les habilitats adaptatives de la vida diària.

Els residents participen de manera activa en el funcionament i en l’organització de la llar amb el suport de l’equip professional que els atén. Tot  potenciant l´ autodeterminació, reforç i recolçament a la persona amb la intenció de que pugui prendre el control de la seva pròpia vida. Oferint una formació i planificació orientada al desenvolupament de l´ autonomia a la llar i  una alimentació equilibrada tenint en compte les necessitats especifiques de cada persona.

Els serveis de llar residència estan dividits en tres vivendes situades al nucli urbà de la vila de Molins de Rei, i donen resposta a les necessitats de les persones amb discapacitat intel.lectual amb diferents tipus de suport i intensitat. El fet de que els nostres serveis estiguin ubicats dintre de la població, garanteix que els nostres usuaris i usuàries, participin en activitats esportives, formatives i lúdiques, així com portar a terme les activitats pròpies de la vida quotidiana (compres, interacció amb la població, …) que  incrementen oportunitats de socialització i normalització. Sense oblidar les relacions i treball conjunt amb les famílies , tutors legals i altres professionals i serveis que atenen a la persona.


LLAR ALBA 1

Situat al carrer  ESPERANTO 5(P.Baixa), on viuen 12 usuaris/àries.


LLAR ALBA 2

Situat al carrer ESPERANTO 5(1ªPlanta), on viuen 12 usuàries.


LLAR ALBA 3

Situat al Passeig Terraplè, 88, on viuen 12 usuaris/àries.