Contacta amb nosaltres!

Click per ampliar informació legal

RESPONSABLE DEL TRACTAMENT

ASOCIACIÓN COMARCAL PRO DISCAPACITADOS DEL BAIX LLOBREGAT

CIF: G08408346

Adreça: Carrer Pere Quart 1, 08750 Molins de Rei(Barcelona)

Telèfon: 936682239

Correo electrònic: acosu@acosu.org

FINALITAT DEL TRACTAMENT

– Prestació, gestió i administració dels serveis que s’ofereixen

– Comunicacions informatives relatives als nostres serveis

– Les dades seran tractades des del principi de Minimització, només es demanaran aquelles dades que siguin necessàries per al compliment d’un bon servei vers l’interessat

DURADA DEL TRACTAMENT

El tractament de les dades serà efectiu mentre es mantingui la relació de servei en qüestió

DESTINATARIS DE LES DADES

Les seves dades no seran cedides, tret que sigui estrictament indispensable per al compliment de les finalitats anteriorment dites o obligació legal.

Les seves dades no seran transferides a països fora de la Unió Europea si no fos indispensable per al compliment de les finalitats i vostè ens autoritzés de forma prèvia i expressa.

LEGITIMACIÓ

Execució d’un contracte/Consentiment de la persona interessada (pares o tutors legals)