Servei de teràpia ocupacional

Potenciar l'autonomia

Està format per persones discapacitades que han finalitzat el corresponent període escolar. El seu grau de disminució és igual o superior al 65%, segons la valoració feta per l’equip de Valoració i Orientació(EVO), de l’institut Català d’Assistència i Serveis Socials.

Aquestes persones gaudeixen de tots els serveis, teràpies, estimulació i activitats que el centre ofereix. A més, tenen un espai de temps dedicat a la teràpia ocupacional amb tasques i feines variades (embossar, estotjar colors, etiquetar, separació d’articles…).

Un dels nostres objectius prioritaris és potenciar la seva autonomia en tots els aspectes, aportant eines, estratègies i professionals per assolir-ho.