Estimulació i teràpia

Aprenem junts

Estimulació cognitiva

Durant els últims cursos, els profesionals del nostre taller han rebut formació sobre la importància d’estimular a aquelles persones que més ho necessiten, tant per potenciar noves capacitats com per preservar aquells aprenentatges ja apresos que poden ser afectats per una malaltia, accident o demència. Disposem d’un programa informàtic específic per treballar aquests aspectes i del material necessari per dur a terme les activitats, com els ordinadors, les pantalles tàctils, i eines adaptades per facilitar l’accès a tots els usuaris.

Comunicació augmentativa i alternativa

Ens trobem en un procés de continua formació i implementació de la comunicació augmentativa i alternativa. A aquelles persones amb dificultat per comunicar-se, ja sigui per falta de parla o per les pròpies característiques, se lis ofereix i introdueix un seguit de eines i estratègies per tal de millorar la seva interacció amb els altres i assolir una eficaç comunicació.
Mitjançant un llenguatge de pictogrames, llibretes de comunicació, tablets amb programes adaptats i dissenyats per a l’usuari/ària, i plafons, aconseguim una millora important en la comunicació potenciant les capacitats de cada persona.

Fisioteràpia

Tenim un servei setmanal de fisioteràpia a càrrec del mateix centre mitjançant una empresa externa especialitzada, per a aquells usuaris/àries que ho necessitin, ja sigui per:

  • Evitar lesions o complicacions mitjançant un treball de prevenció
  • Realitzant un manteniment setmanal per preservar la adequada mobilitat dels usuaris/àries.
  • Treballant amb l’objectiu de facilitar la máxima autonomia de l’usuari/ària.

Musicoteràpia

Els profesionals hem impartit un seguit de cursos de musicoteràpia per tal de potenciar tot un conjunt d’habilitats i aptituds dels nostres usuaris mitjançant la música com a eix principal. Tenim un material específic i es realitzen activitats trimestralment en tots els grups o aules, adaptant el nivell i el tipus d’exercici als participants.

Hort

En el nostre jardí tenim un petit hort habilitat amb reg automàtic. És una de les activitats que més agrada als nois i noies del taller. A més d’aprendre les diferents varietats d’aliments que podem aprofitar de l’hort, es treballen aspectes com la responsabilitat, la feina en la repartició de tasques(regar, plantar, netejar…) i alhora de recollir la collita es veu una gran satisfacció per part de tots. El procés final será endur-se una part del què es recull o bé fer un taller de cuina amb productes ecològics del nostre hort.

Educació física

Un cop per setmana els nois i noies del taller realitzen l’activitat de poliesportiu en un complex esportiu en el mateix poble, a deu minuts del taller. Es proposen una sèrie d’activitats adients per a tots els participants:

  • Escalfaments i estiraments
  • Circuits amb diferents materials i dificultats
  • Ioga adaptada
  • Ball i treball amb steps
  • Jocs grupals(futbol, bàsquet, voleiball…)

Natació

Els nois i noies del taller realitzen l’activitat de natació dirigida per monitors especialitzats en el club esportiu de Molins de Rei. No té cap cost extra per a les famílies i es fa un cop per setmana als matins. La distribució es fa segons el nivell de cada noi/ia per tal d’aprofitar al màxim l’activitat.

Aula pedagògica i tutories

Hem integrat de manera definitiva dues noves propostes dirigides a una atenció més individualitzada als nostres usuaris. Per una part, iniciem l’aula pedagògica, que és un espai on es treballen aspectes educatius i alhora pràctics, amb grups reduïts, aquest projecte el duen a terme dos educadors que son pedagogs. I per altra banda, setmanalment es fan tutories individualitzades entre el referent i l’usuari/ària.