Els serveis

 Un servei global i de qualitat

Servei de cuina i menjador

Els Tallers Alba dispossem de cuina pròpia amb un equip de professionals tant a la cuina com en el servei de menjador gestionats per una empresa consolidada en el sector amb una dietista que confecciona mensualment els nostres menús.
Aquests menús segueixen una dieta equilibrada, i s’adapten a totes les necessitats i al.lergies dels nostres usuaris/àries( diabètics, celíacs, intoleràncies alimenticies, menús sense sal, menús triturats).

Servei de transport

El transport està gestionat pel Consell Comarcal, inclou vàries poblacions del Baix Llobregat. Amb l’objectiu de facilitar el desplaçament fins al taller a tots els usuaris/àries de les famílies que ho demanen.

 

Assesorament Psicològic

Tots els nostres usuaris poden rebre atenció psicológica, tant de manera puntual com programada, procurant un adequat benestar social i emocional.
 

Atenció sociofamiliar

La treballadora social tramita i assessora tots aquells aspectes socials i econòmics a l’abast de l’usuari i de la seva familia, procurant la màxima cobertura i protecció en aspectes essencials per a persones amb discapacitat intel.lectual.