Servei ocupacional d’inserció

Preparant-se per la vida laboral

Aquest servei està adreçat a aquelles persones amb discapacitat en edat laboral que en un futur podrien tenir la possibilitat de incorporar-se a:

  • Un Centre Especial de Treball
  • O bé en un Servei de Terapia Ocupacional

Aquestes persones gaudeixen de tots els serveis, estimulació i teràpies, i activitats que ofereix el centre, tot combinat amb tasques i feines variades(embossar, estotjar colors, etiquetar, separació d’articles…).
Es potencien les habilitats socials per millorar les seves relacions, la responsabilitat i l’autonomia. Així com una manera adequada de canalitzar i resoldre les situacions i neguits que poden sorgir.